اطلاعات ضروری سفر ارمنستان

سفارتخانه های تهران

نام سفارتخانه  
تلفن 
نشانی  

سفارت آذربايجان  

۲۲۱۳۵۵۴-۲۲۱۵۱۹۱ 

فرمانيه خيابان شهيد صالحی خيابان شهيد وطن پور شماره ۳۰ 

سفارت آرژانتين 

۸۷۱۶۲۴۴-۸۷۱۹۱۸۹ 

ميدان آرژانتين ساختمان بانک تجارت طبقه ۴ 

سفارت آفريقای جنوبی  

۹-۲۰۷۲۷۶۶ 

وليعصر باغ فردوس خيابان يکتا شماره ۵ 

سفارت اتريش

۸۷۱۰۱۸۰-۲۰۴۱۷۶۴-۸۷۱۰۷۵۳

ميدان آرژانتين شماره ۷۸ طبقه سوم

سفارت اردن هاشمی

۲۰۵۹۷۰۷-۲۰۵۹۷۰۳

آفريقا خيابان ارمغان شرقی شماره ۴۷

سفارت ارمنستان

۶۷۰۴۸۳۸-۶۷۰۴۸۳۳

خيابان جمهوری اسلامی خيابان رازی خيابان استاد شهريار شماره يک

سفارت اروگوئه

۲۰۵۲۰۳۰

جردن خيابان شهيد عاطلی شرقی کوچه شبنم شماره ۴۵

سفارت ازبکستان

۲۸۳۲۰۷۱-۲۲۹۹۷۸۰

پاسداران خيابان بوستان کوچه نسترن شماره ۶

سفارت اسپانيا

۸۷۸۷۵۴۳-۸۷۸۸۰۸۳

آفريقا خيابان وليعصر خيابان سرو شماره ۷۶

سفارت استراليا

۸۷۱۶۴۱۵-۸۷۲۴۴۵۶

خيابان خالد اسلامبولی خيابان ۲۳ شماره ۱۳

سفارت اسلوواک

۲۴۱۱۱۶۴-۲۴۰۶۴۹۵

خيابان سر لشگر فلاحی شماره ۳۸

سفارت اسلوونی

۲۸۰۲۲۲۳

ميدان فرمانيه نارنجستان هشتم پلاک ۳۰

سفارت افغانستان

۸۳۷۷۱۵۱-۸۷۳۵۰۴۰

خيابان شهيد دکتر بهشتی خيابان پاکستان نبش خيابان چهارم

سفارت اکراين

۸۰۰۵۶۵۰-۸۰۰۸۵۳۰

ميدان ونک خيابان ونک شماره ۱۰۱

سفارت الجزاير

۱۶-۲۴۲۰۰۱۵

ولنجک خيابان ۱۶ شماره ۶

سفارت امارت متحده عربی

۴-۸۷۸۱۳۳۳

وليعصر خيابان وحيد دستجردی شماره ۳۵۵

سفارت اندونزی

۸۷۱۷۲۵۱-۸۷۱۶۸۶۵

خيابان قائم مقام فراهانی شماره ۲۱۰

سفارت انگلستان

۱۷-۶۷۰۵۰۱۱

خيابان فردوسی شماره ۱۹۸

سفارت ايتاليا

۷-۶۷۲۶۹۵۵

خيابان حافظ نوفل لوشاتو شماره ۸۱

سفارت ايرلند

۲۳۸۶۹۳۳-۲۲۹۷۹۱۸

فرمانيه کامرانيه شمالی بن بست ناهيد شماره ۸

سفارت بحرين

۸۷۷۳۸۴۷-۸۷۷۵۳۶۵

آفريقا قبل از جهان کودک نبش کوچه زوبيان شماره ۲۴۸

سفارت برزيل

۸۰۳۵۱۷۵-۸۰۳۹۴۷۶

ميدان ونک خيابان ونک شماره ۵۸

برونئی دارالسلام

۸۰۷۸۷۱۶-۸۰۷۲۴۴۴

شهر ک غرب فاز ۴ بلوار ايوانک خيابان زر افشان کوچه دوم شماره ۱۵۴۴

سفارت بلاروس

۲۷۱۸۶۸۲-۲۷۰۸۸۲۹

خيابان شهيد فلاحی (زعفرانيه) خيابان شهيد طاهری خيابان آبان کوچه آذر شماره يک

سفارت بلژيک

۲۰۰۹۵۵۴-۲۰۰۹۹۵۰۷

خيابان شهيد فياض بخش خيابان شبديز کوچه بابک شماره ۳

سفارت بلغارستان

۸۷۷۵۰۳۷-۸۷۷۵۶۶۲

وليعصر خيابان شهيد عباسپور خيابان نظامی گنجوی شماره ۸۲

سفارت بنگلادش

۸۰-۸۷۷۳۹۷۹

خيابان شهيد قندی خيابان پنجم شماره ۱۴

سفارت بوسنی و هر زگوين

۸۰۹۶۲۲۹-۸۰۹۲۷۳۸

شهرک غرب خيابان ايران زمين خيابان چهارم کوچه آبان شماره ۴۸۵

سفارت پاکستان

۹۰-۶۹۴۴۸۸۸

جمشيد آباد شمالی خيابان دکتر حسين فاطمی کوچه اعتمادزاده شماره ۱

سفارت پرتغال

۲۵۸۳۷۶۰-۲۵۴۳۲۳۷

دروس خيابان هدايت کوچه روزبه شماره ۱۳

سفارت تاجيکستان

۲۲۹۹۵۸۴

نياوران خيابان شهيد زينالی کوچه سوم

سفارت تايلند

۷۵۲۷۷۰۸-۷۵۳۱۴۳۳

خيابان بهارستان خيابان استقلال شماره ۴

سفارت ترکمنستان

۲۵۴۸۶۸۶-۲۵۴۲۱۷۸

خيابان پاسداران خيابان گلستان پنجم شماره ۳۹

ترکيه

۳۱۱۱۲۰۲-۳۱۱۸۹۹۷

خيابان فردوسی شماره ۳۱۴

سفارت تونس

۲۷۰۶۶۹۸-۲۷۸۰۴۱۶۱

فرمانيه خيابان دکتر لواسانی شماره ۱۲

سفارت جمهوری فدرال آلمان

۳۹۰۳۷۶۷-۳۹۳۲۱۹۹

خيابان فردوسی شماره ۳۲۴

سفارت جمهوری قزاقستان

۲۵۶۵۳۷۱-۲۵۳۵۹۳۳

دروس خيابان هدايت خيابان مسجد شماره ۴

سفارت چک

۸۷۱۸۹۰۹-۸۷۱۶۷۲۰

خيابان ميرزای شيرازی خيابان حسنی شماره ۱۵

سفارت چين

۴۱-۲۲۹۱۲۴۰

پاسداران نارنجستان هفتم شماره ۱۳

سفارت دانمارک

۲۶۷۰۲۰-۲۰۳۰۰۰۹

الهيه خيابان دکتر شريعتی خيابان دشتی شماره ۱۸

سفارت روسيه

۳-۶۷۰۱۱۶۱

خيابان نوفل لوشاتو شماره ۲۹

سفارت رومانی

۷۵۲۵۸۱۹-۷۵۳۴۶۵۸

خيابان بهارستان خيابان فخر آباد شماره ۱۲

سفارت زلاندنو

۲۸۰۰۲۹۰-۲۸۰۰۲۸۹

نياوران اقدسيه خيابان سوسن نبش کوچه چهارم پارک دوم شماره ۳۴

سفارت ژاپن

۸۷۱۳۹۷۴-۸۷۱۷۹۲۲

خيابان بخارست نبش خيابان پنجم شماره ۱۲

سفارت سريلانکا

۲۰۱۹۴۷۱-۲۰۴۵۱۱۹

آفريقا خيابان گل آذين شماره ۲۸

سفارت سنگال

۸۷۹۴۱۹۲-۸۷۸۳۵۹۰

آفريقا خيابان پيروز شرقی شماره

سفارت سوئد

۲۲۹۶۸۰۲

پاسداران خيابان نسترن شماره ۲

سفارت سوئيس

۲۰۰۸۳۳۳

الهيه خيابان بوستان شماره ۱۳/۱

سفارت سودان

۸۷۸۱۱۸۴-۸۷۸۱۱۸۳

آفريقا خيابان ظفر کوچه بابک بهرامی شماره ۳۹

سفارت سوريه

۲۰۵۵۳۳۲-۲۰۵۹۰۳۱

آفريقا خيابان ايرج شماره ۱۹

سفارت سير الئون

۷۵۰۲۸۱۹

خيابان شريعتی خيابان ملک شماره ۱۰

سفارت عراق

۲۳۱۰۶۷۲-۲۲۱۱۱۵۴

خيابان دکتر شريعتی پل رومی کوچه کرميان شماره ۲۰

ع سفارت ربستان سعودی

۲۲۹۹۹۷۸-۲۰۵۳۹۴۸

پاسداران خيابان بوستان خيابان نيلوفر شماره ۱

سفارت عمان

۲۰۵۷۶۴۱-۲۰۵۶۸۳۱

آفريقا کوچه تنديس شماره ۱۲

سفارت فرانسه

۸-۶۷۰۶۰۰۵

خيابان حافظ نوفل لوشاتو شماره ۸۵

سفارت فلسطين

۶۴۶۵۲۳۱-۶۴۰۲۵۱۳

خيابان فلسطين شماره ۱۴۵

سفارت فنلاند

۲۳۱۴۳۱۶-۲۳۰۷۰۹۰

الهيه خيابان آقا بزرگی کوچه شيرين شماره ۴

سفارت فيليپين

۲۰۴۷۸۰۲-۲۰۴۷۸۰۳

آفريقا خيابان مهيار شماره۱۳

سفارت قبرس

۲۲۰۱۲۴۰-۲۲۱۹۸۴۲

نياوران دزاشيب خيابان شهيد کريمی شماره ۳۲۸

سفارت قرقيزستان

۲۸۳۰۳۵۴

خيابان پاسداران نارنجستان پنجم شماره ۱۲

سفارت قطر

۶-۲۰۵۱۲۵۵

آفريقا خيابان گل آذين شماره ۴

سفارت کانادا

۸۷۳۳۵۴۸-۸۷۳۲۶۲۳

خيابان استاد مطهری خيابان شهيد سر افراز پلاک ۵۷

سفارت کروواسی

۲۵۸۷۰۳۹-۲۵۸۹۹۲۳

پاسداران بهستان اول شماره ۲۵

سفارت کره جنوبی

۴-۸۰۵۴۹۰۰

ميدان ونک خيابان شيخ بهائی دانشور غربی شماره ۱۸

سفارت کره شمالی

۸۷۹۶۷۰۰

ميدان ونک خيابان ونک کوچه ارم شماره ۲۲

سفارت کلمبيا

۷-۲۵۵۸۹۵۶

دروس خيابان هدايت خيابان فريار شماره ۵

سفارت کنيا

۲۰۵۹۱۵۴-۲۰۵۷۴۷۹

آفريقا خيابان گلشهر شماره ۴۶

سفارت کوبا

۲۲۵۷۸۰۹

ميرداماد نفت جنوبی کوچه تابان شماره ۱۰

سفارت کويت

۹-۸۷۸۵۹۹۷

خيابان وحيد دستجردی شماره ۳۲۲

سفارت گرجستان

۲۲۱۱۴۷۰

الهيه خيابان شهيد فياضی خيابان آقا بزرگی کوچه شهيد احمد والی شماره ۵

سفارت گينه

۷۵۳۵۷۴۴

خيابان شريعتی خيابان ملک شماره ۱۰

سفارت لبنان

۸۹۰۶۰۵۱-۸۹۰۸۴۵

خيابان سپهبد قرنی خيابان شهيد کلانتری شماره ۳۱

سفارت لهستان

۴-۸۷۸۷۲۶۲

آفريقا خيابان پيروز شماره ۱و ۳

سفارت ليبی

۲۲۰۱۶۷۷-۲۲۳۵۵۰۵

کامرانيه جنوبی کوچه مريم شماره ۲

سفارت مالزی

۲۰۱۰۰۱۶-۲۰۱۱۰۶۱

خيابان فرشته خيابان شهيد اخگری شماره ۶

سفارت مجارستان

۲۵۵۰۴۵۲-۲۵۵۰۴۶۰

دروس ميدان هدايت خيابان شادلو شماره ۱۵

سفارت مصر

۲۲۴۲۲۶۸

سفارت مکزيک

۲۰۱۳۹۲۱-۲۰۵۷۵۸۸

آفريقا خيابان گلفام شماره ۴۱

سفارت مغرب

۲۲۰۶۷۳۲-۲۲۰۶۷۳۱

خيابان لواسانی خيابان وطن پور خيابان براتی شماره ۵

سفارت نروژ

۲۸۰۶۵۲۹-۲۸۰۲۱۴۳

خيابان شهيد لواسانی نبش خيابان سنبل شماره۲۰۱

سفارت نيجريه

۸۷۸۸۰۷۹-۸۷۹۸۰۷۸

آفريقا کوچه بابک مرکزی شماره ۲۴

سفارت هلند

2567007

شريعتي بالاتر از حسينيه ارشاد خ قبا بلوار شهرزاد

سفارت هند

۸۷۳۵۱۷۲-۸۷۵۵۱۰۲

خيابان دکتر بهشتی نبش خيابان نهم خيابان مير عماد شماره ۴۶

سفارت واتيکان

۶۴۰۳۵۷۴

تقاطع نوفل لوشاتو خيابان رازی شماره ۹۷

سفارت ونزوئلا

۸۷۱۵۱۸۵-۸۷۱۲۸۴۰

خيابان افريقا خيابان تنديس شماره ۲۶

سفارت ويتنام

۲۰۴۹۲۴۷

وليعصر فرشته خيابان فياضی شماره ۱۵۵

سفارت جمهوری يمن

۲۰۴۹۳۵۵-۲۰۴۲۷۰۲

آفريقا بلوار گلستان بلوار گيتی شماره ۱۷

سفارت يوگسلاوی

۷۱-۲۴۱۲۵۶۹

خيابان ولنجک خيابا ن نهم پلاک ۱۲

سفارت يونان

۲۰۵۰۵۳۳- ۲۰۵۳۷۸۴

آفريقا بلوار اسفنديار شماره 43

مشاهده بیشتر

آریام تور ارمنستان

شماره تماس هماهنگی در واتس اپ :☎️ 09333266688 برای رزرو آپارتمان ، اجاره آپارتمان در ایروان و شهرهای دلیجان و دریاچه سوان ، رزرو هتل و کرایه تاکسی از مرز به ایروان و داخل شهر و تورهای داخلی ارمنستان لطفا هماهنگ بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا